Czech Info Energy
Poradenství v energetice

Naše poradenská společnost byla založena na základě požadavků široké veřejnosti o přiblížení a objasnění problematiky okolo složité, stále se měnící a často nepřehledné legislativy, ve vztahu ke všem energetickým odvětvím, případně k odvětvím energetikou dotčených.
Komplexní vyřízení žádostí o licence (prodeje , převody, fúze)
Alternativní zdroje energie
Poradenství při kontrolách (SEI, ERU)
Zastoupení při jednáních s ERU, OTE, SEI, ÚHOS
Poradenství v energetice
Pořádání workshopů, seminářů, konferencí
Aktuální seminářeLegislativa

Poskytujeme komplexní poradenství, administrativní, právní i technické služby v oblasti energetiky.Poradenství

Poskytujeme poradenství v souvislosti s provozováním licencované činnosti podle energetického zákona.Semináře

Rádi s Vámi komunikujeme osobně. Pořádáme řadu konferencí a seminářu na aktuální témata v energetice Rádi s Vámi komunikujeme osobně.

Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy