Právní rámec tvorby ceny tepelné energie s přihlédnutím k povinnostem soutěžitele a k rozhodovací praxi ERÚ

Czech Info Energy Datum konání: 15.10.2019
Czech Info Energy Místo konání: Hotelu Absolutum Boutique, Jablonského 4, 170 00 PRAHA 7.
Czech Info Energy Kapacita: 30 osob
Czech Info Energy Cena: 2 990 Kč
Cena uvedena bez DPH
Czech Info Energy Popis: Myslíte si, že se stát chová k podnikatelům jako k nepříteli a z důvodu vedení svaté války za lepší zítřky zasahuje do jejich práv více než by měl ?

Pozvánka

Kdokoli, kdo je v roli soutěžitele, může být v hledáčku soutěžního úřadu, a to nejen toho českého. Při zjišťování důkazů má soutěžní autorita oprávnění k šetření jak v obchodních, tak v soukromých prostorách soutěžitelů. Jednou z účinných možností obrany nebo korekce místního šetření je žaloba na tzv. "nezákonný zásah".

Představíme Vám jak vymezení práv a povinností  soutěžního úřadu a soutěžitele v případech místního šetření, tak i srovnání podobných pravomocí jiných regulačních orgánů, zejména úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS).

Seznámíte se jak se stávající praxí ÚOHS, Evropské komise, tak i s rozhodovací praxí soudů.

Provádíte analýzy systému kalkulace nákladů ve Vaší společnosti? Využíváte anlýzu v cenové tvorbě? Víte co jsou ekonomicky oprávněné náklady?

Poskytneme Vám aktuální informace o cenové politice a postupu stanovení ceny tepelné energie.

Víte jak správně oceňovat majetek? Víte co je cílem finanční analýzy?

 To a mnohem více se dozvíte na našem semináři.

Program

9.00 - 9.30 Registrace účastníků – snídaně formou bufetu
9.30 - 9.40 Ing. Ilona Florianová, Czech Info Energy s.r.o. - úvodní slovo
9.40 - 11.00 JUDr. Hynek Brom, I. místopředseda ÚOHS a odborník na
správní řízení

Definice nezákonného zásahu.
Jaké jsou formy nezákonného zásahu.
Co je to místní šetření.
Rozsah místního šetření.
Rozdíly v pravomoci a působnosti orgánů veřejné moci při zajišťování důkazů
Praktické příklady
Rozhodnutí soudů
11.00 - 11.20 Přestávka - diskuze
11.20 - 12.20 Mgr. Veronika Moudrá - advokátka,

Procesní aspekty kontroly ceny tepelné energie a sankčního správního řízení vedeného Energetickým regulačním úřadem z pohledu účastníka řízení.
Zákonu o odpovědnosti za přestupky.
Tvorba ceny tepelné energie, rozhodovací praxe ERÚ a soudní judikatura k ceně tepelné energie.
12.20 - 13.00 PhDr. Renáta Tomsová - účetní poradkyně,

Oceňování majetku, závazků a pohledávek význam pro účetní jednotku a zachycení v účetnictví. Co všechno může být součástí PC majetku.
Oceňování majetku, závazků a pohledávek, zachycení v účetnictví; opravné položky; zákonné rezervy, tvorba, čerpání, zachycení v účetnictví.
Poměrové ukazatele finanční analýzy a způsoby jejich výpočtu. Úrovně zisku pro účely finanční analýzy.
Ukazatele hospodářského výsledku.
13.00 - 13.15 Moderovaná diskuze a závěrečné slovo, Ing. Ilona Florianová, Czech Info Energy s.r.o.
13.15 - 14.00 Oběd formou bufetu
14.00 - 14.00 Účastnický poplatek je 2990 Kč bez DPH


Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy