Cenové kontroly držitelů licencí ze strany Energetického regulačního úřadu, regulace v odvětví teplárenství , hospodářská soutěž

Czech Info Energy Datum konání: 22.5.2019
Czech Info Energy Místo konání: Hotel Absolutum Boutique, Jablonského 4, 170 00 Praha 7
Czech Info Energy Kapacita: 40 osob
Czech Info Energy Cena: 2 990 Kč
Czech Info Energy Popis: Cenové kontroly držitelů licencí ze strany Energetického regulačního úřadu, regulace v odvětví teplárenství , ve vazbě na hospodářskou soutěž

Pozvánka

Program

9.00 - 9.30 Registrace účastníků - snídaně
9.30 - 9.45 Ing. Roman Portužák, CSc, VŠB –TU Ostrava - úvodní slovo
9.45 - 10.15 Ing. Jan Pokorný, předseda rady Energetického regulačního úřadu
Regulace cen v teplárenství pro další regulační období
Provádění cenových kontrol pracovníky ERU,
Legislativní zmocnění ERU pro provádění kontrol
10.15 - 11.00 JUDr. Hynek Brom, I. místopředseda ÚOHS
Rovné soutěžní podmínky v oblasti regulace - výzva 21. století
11.00 - 11.45 Ing. Martin Hájek, Ph.D. ředitel Teplárenského sdružení.
Regulace cen v teplárenství z pohledu Teplárenského sdružení
11.45 - 12.30 Hana Stejskalová – ředitelka SEI - Územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj
Postup kontrolního organu při provádění cenových kontrol v teplárenství
Práva a povinnosti kontrolovaných subjektů i "kontrolorů" při provádění cenové kontroly
12.30 - 13.00 Moderovaná diskuze a závěrečné slovo, Ing. Roman Portužák, CSc., VŠB –TU Ostrava
13.00 - 14.00 Oběd formou bufetu


Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy