Legislativa

Kurz první pomoci Basic

Potřebujete proškolit v otázce bezpečnosti a první pomoci? Nevšední formou vás naučíme bezpečným a efektivním postupům, kterými zachráníte život i v těch nejhorších a nejzávažnějších stavech. Kurz je komplexní. Všechny potřebné vědomosti se dozvíte během teoretické části a prakticky si tyto úkony “zažijete” dílčím nácvikem a následně pak v realistické modelové situaci.

Pomůžeme vám, stát se moderní společností i v otázce bezpečnosti a připravenosti na krizové situace.

Cíl kurzu:

Naučit účastníky kurzu zvládat krizové situace spojené se záchranou života a poskytováním první pomoci.

Obsah kurzu:

Absolventi kurzu budou seznámeni s nutností zajištění bezpečnosti sebe a ostatních během záchrany, s vyhodnocením rizik a způsobem jejich eliminace. Budou seznámeni s aktivací profesionálních složek a poskytováním první pomoci v urgentních stavech před jejich příjezdem. Následně budou posluchači seznámeni i s jinými úrazovými i neúrazovými stavy, se kterými se mohou setkat v závislosti na provoze, ve kterém se nacházejí. Další částí tohoto kurzu je praktický a realistický nácvik záchrany člověka v daném prostředí.

Každý účastník tohoto kurzu se naučí jak se zachovat v krizové situaci a jak zachránit život sobě nebo svému kolegovi.

Časová dotace kurzu:

4 vyučovací hodinyCzech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy