Czech Info Energy
Poradenství v energetice

Naše poradenská společnost byla založena na základě požadavků široké veřejnosti o přiblížení a objasnění problematiky okolo složité, stále se měnící a často nepřehledné legislativy, ve vztahu ke všem energetickým odvětvím, případně k odvětvím energetikou dotčených.
Komplexní vyřízení žádostí o licence (prodeje , převody, fúze)
Alternativní zdroje energie
Poradenství při kontrolách (SEI, ERU)
Zastoupení při jednáních s ERU, OTE, SEI, ÚHOS
Poradenství v energetice
Pořádání workshopů, seminářů, konferencí

Kurz první pomoci Basic

Potřebujete proškolit v otázce bezpečnosti a první pomoci? Nevšední formou vás naučíme bezpečným a efektivním postupům, kterými zachráníte život i v těch nejhorších a nejzávažnějších stavech. Kurz je komplexní. Všechny potřebné vědomosti se dozvíte během teoretické části a prakticky si tyto úkony “zažijete” dílčím nácvikem a následně pak v realistické modelové situaci.Více

Kurz první pomoci na klíč

Naši instruktoři jsou profesionálové působící v různých složkách Integrovaného záchranného systému. Máme zkušenosti s různými činnostmi spojenými se záchranou života a zvládáním krizových situací. Máme zkušenosti s pořádáním velkých metodických cvičení například pro záchranné služby. Zkušenosti z reálných i modelových akcí jsme připraveni vám ihned předat.Více
Aktuální seminářeLegislativa

Poskytujeme komplexní poradenství, administrativní, právní i technické služby v oblasti energetiky.Poradenství

Poskytujeme poradenství v souvislosti s provozováním licencované činnosti podle energetického zákona.Semináře

Rádi s Vámi komunikujeme osobně. Pořádáme řadu konferencí a seminářu na aktuální témata v energetice Rádi s Vámi komunikujeme osobně.

Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy