Provozovatelům FVE - RECYKLAČNÍ POPLATKY - VRÁCENÍ

Nabídka zprostředkování bezplatného zastoupení Vaší společnosti s garancí náhrady škody související s určením povinnosti provozovatelů solárních elektráren platit recyklační poplatek v rozporu s požadavky evropského práva

Vážení,
v souvislosti s blížícím se uplynutím promlčecí lhůty k vymáhání náhrady škody ve výši Vámi zaplacených recyklačních poplatků v letech 2014 až 2018 podle § 37p zákona o odpadech Vám chci nabídnout zprostředkování bezplatného právního zastoupení advokátní kanceláří, která se dlouhodobě problematikou zabývá. Advokátní kancelář, se kterou spolupracujeme, se věnuje dlouhodobě především oblasti životního prostředí a energetiky. Jednatelem advokátní kanceláře je JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., který v minulosti působil v pozici ředitele legislativního odboru a později náměstka ministra pro legislativu na Ministerstvu životního prostředí a dále pak jako ekologický poradce několika premiérů. Činnost advokátní kanceláře je dlouhodobě zaměřená na problematiku provozovatelů solárních elektráren, opírá se též o dlouholetou spolupráci se Solární asociací. Podílela se například právě při přípravě připomínek k návrhu novely zákona o odpadech, kterou byla předmětná povinnost hradit recyklační poplatky zavedena. Již v té době poukazovala na rozpor navrhované úpravy s právem EU.

Z uvedeného titulu jsme podrobně obeznámeni i s pravomocnými rozsudky, na jejichž základě je Česká republika – Ministerstvo životního prostředí povinna platit provozovatelům solárních elektráren náhradu škody.

Máme za to, že tato legislativní situace je jedním z dopadů šikanózního postupu státní exekutivy vůči provozovatelům FVE v návaznosti na její vlastní neschopnost včas reagovat na celosvětový vývoj cen fotovoltaických panelů v letech 2009 až 2010. Je proto vcelku spravedlivé, že takový neadekvátní přístup státu byl soudní mocí alespoň částečně postihnut. V jaké míře tomu bude (jde o kompenzaci Vámi neoprávněně odvedených plateb v důsledku chyby výkonné a zákonodárné moci), závisí na tom, zda se se svými žalobami na náhradu škody ke svým úspěšným kolegům přidáte. Víme, že jste byli osloveni s podobnou nabídkou již vícekrát. Stejně tak jsme obeznámeni s tím, že takové nabídky obsahují bezplatné zastoupení v soudním sporu a že odměnu nárokují jen jako podíl z vysouzené částky (success fee) a v podobě tzv. přísudku. Ani my nemáme jiné ambice - pouze garantujeme nejnižší podílovou odměnu, tedy nejvyšší Váš výnos v případě úspěchu.

Vážení,

v případě Vašeho zájmu o upřesnění či projednání naší nabídky jsme Vám k dispozici. Kontaktujte nás na tel. 777 060 459 nebo 602 438 980 či na emailu info@czechinfoenergy.cz.

JSME TU PRO VÁS

S úctou

Ing. Ilona Florianová

Ing. Pavel Prouza
Czech Info Energy s.r.o.Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy
Czech Info Energy